Teknologjia

Teknologjia moderne është bërë një fenomen total për qytetërimin, forca përcaktuese e një rendi të ri shoqëror në të cilin efikasiteti nuk është më një opsion, por një domosdoshmëri e imponuar në të gjithë veprimtarinë njerëzore.